Veiligheid

 

Veiligheid op de werf is van levensbelang! Voor de eigen veiligheid, maar ook die van collega's en derden.

Bij Rentabel zorgen we er dan ook voor dat iedereen doordrongen is van het belang van de veiligheid en er dagelijks naar handelt. Rentabel zal er dan ook voortdurend op toezien dat alle veiligheidsmiddelen ter beschikking zijn en correct gebruikt worden. Zo is het ieders plicht de nodige PBM's te gebruiken. Wij werken enkel met gekeurd hijsmateriaal en alle materiaal wordt door een erkende instantie driemandelijks gekeurd. Driejaarlijks doorlopen de spoorkraanmachinisten een hercertificatie, inclusief een dag opleiding rond veiligheid.

Rentabel investeert ook in veiliger werven, zo werd pas een telescopische lichtmast aangekocht zodat bij nachtwerk voldoende licht aanwezig is.

Tot slot wordt elke werf maandelijks gecontroleerd op veiligheid door de interne preventie- en veiligheidsadviseur die op willekeurige momenten vergezeld kan zijn door een externe veiligheidsadviseur. Aan de hand van toolboxmeetings wordt de veiligheid per werf specifiek doorgenomen.

Nog een tip voor iedereen : zorg voor een ordelijke en propere werkomgeving! Struikelen over niet gebruikte kabels of afval is te gek voor woorden! Neem dagelijks de tijd om de werf op te ruimen en afval op een correcte manier te verwerken. Het werken wordt zeker aangenamer en efficiënter.

 

Samen met vele andere bedrijven huldigen wij volgende principes :

Praat over veiligheid
Veilig en gezond werken kan altijd
Veiligheid kost tijd
Veilig werken doen we samen
Veiligheid zit in je